บริษัท นำชัยขนส่งทางทะเล จำกัด ยินดีต้อนรับ ......... Welcome to Numchai Ocen Transport Company Limited.

    

บริษัทฯ ให้บริการทางทะเลหลายประเภท อาทิ
 • การบรรทุกน้ำจืด น้ำมัน แก่เรือรบ และเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่จอดบริเวณอ่าวภูเก็ตและบริเวณใกล้เคียง
 • งานขุดลอกร่องน้ำในทะเลและลำคลอง
 • งานก่อสร้างในทะเล เช่น การทิ้งปะการังเทียมตามแนวชายฝั่งอันดามัน (มากกว่า 500,000 แท่งแล้ว) การวงาสายไฟจากภูเก็ตไปยังเกาะยาว กระบี่
 • เกาะกลางสตูล เกาะสาหร่าย
 • งานตรวจสอบใต้น้ำ
 • งานขนส่งวัสดุก่อสร้าง อาทิ หินก่อสร้าง อิฐบล็อก อิฐมอญ จากจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล มายังจังหวัดภูเก็ต เกาะลันตา 
 • เกาะกระบี่
 • หมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามัน เป็นต้น
 • งานขนซากปรักหักพัง ขยะ และของเสียอันเกิดจากภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิออกจากเกาะพีพี ปริมาณมากกว่า 60,000 ตัน ฯลฯ
 • งานขนทรายขาวจากกระบี่มาป่าคลอกเพื่อปรับหน้าหาดทราย


Welcome

Nowadays, we provide several ocean transportation services as follows

 • Loading drinking water and gasoline for battleships and ocean vessels anchored at Chalong Bay, Phuket and nearby areas. 
 • Dredging water channel in the ocean and cannels. 
 • Oceania construction work such as dropping artificial corals along the Andaman coast (more than 500,000 corals). 
 • Laying down cable lines from Phuket to Yao Island, Klang Island at Krabi province, and Sarai Island at Satun province. 
 • Transferring building materials such as stones, building blocks from Krabi, Trang, Nakornsrithammarat, Satun to Phuket Island, Lanta Island,Phi Phi lsland, and other islands in the Andaman Ocean.
 • Removing debris and hazardous wastes resulted from Tsunami out of Phi Phi lsland (60,000 Tons of waste and debris)
 • Transferred white sand from Krabi to Pakklok, Phuket, for beach grading work.

 

Visitors: 20,466